Balladgruppen – være med

Vil du gerne sejle og har du ikke båd, så er Balladgruppen et tilbud til dig.

I Balladgruppen får du adgang til en god turbåd, Vesla – en Albin Ballad.

Det er en båd, hvor de der vil, sejler med de andre i Balladgruppen og gæster og dermed et åbent fællesskab omkring en båd.

Det er også en båd hvor du kan  sejle med dine venner, familie eller hvem du gerne vil have med.

Vi deles om arbejdet med at vedligeholde Vesla. Det gælder klargøring, det der opstår i sejlsæsonen, forbedringer og optagning. Det gør arbejdet med båden overkommeligt. Vi deles også om økonomien. Du vil for et år normalt betale hvad der svarer til at have egen båd en måned.

Du skal være medlem af Sejlklubben Sundet. Du skal have et førerbevis fra en af sejlklubberne i Svanemøllebugten, eller duelighedsvbevis og så kunne demonstrere at du kan håndtere båden på forsvarlig vis. Du kan også være medlem uden, man kan så ikke sejle med båden som skipper.

Du kan læse mere om Vesla og Balladgruppen her på websitet. Har du spørgsmål, så se kontaktoplysningerne her på hjemmesiden.

Sejladser

Balladgruppen organiserer en række sejladser, som Balladgruppens medlemmer og gæster kan deltage i. Du kan deltage som gæst, når du er medlem af Sundet eller som en af Balladgruppens gæster.

Hverdagssejladser

På mandage, tirsdage, onsdage og torsdage sejles der fra kl 17.30 (før sommerferien) eller 17.00 (efter sommerferien). Du kan her se hvordan du kan deltage i disse sejladser som henholdsvis medlem af Balladgruppen og som gæst.

Weekendture

Ved sæsonens start planlægges nogle weekendture. En weekendtur kan være en dagstur. Det kan også være en lørdag-søndag eventuelt med start fredag sidst på dagen. Disse ture annonceres som undermenu til menuen “Sejladser”

Klubture, Svanemøllesejladser m.m.

Vesla reserveres til at sejle med klubbens traditionelle sejladser. Det er bl.a. Pinseturen og Bäckviken Handicap. Hvis der er interesse for det, kan den også reserveres til sejle med i diverse sejladser som 24-timerssejladserne og Sjælland Rundt. Disse ture annonceres som undermenu til menuen “Sejladser”

Sommertur

Balladgruppen arrangerer hver sommer en sommertur i juli på 2 uger og 3 hvis der er interesse for det. Private både inviteres til at deltage i sommerturen. Sommerture annonceres som undermenu til menuen “Sejladser”
Læs om aktuel sommertur her

Ad hoc sejladser

Alle Balladgruppens medlemmer kan tage initiativ til en sejlads og indbyde de andre til at tage med. Vi har endnu ikke en måde at gøre dem tilgængelige for gæster.

Sommertur 2020

Vesla sejler Fyn Rundt på sommertur i ugerne 27, 28 og 29. Vesla er klubbens fællesbåd,  og alle klubbens medlemmer kan sejle med på sommerturen. Vesla er en Albin Ballad. Den vedligeholdes og administreres af Balladgruppen.

Du kan sejle med i nogle få dage eller i mange dage. Du kan stige på i de havne, vi lægger til i. Vi kan være op til 5 ombord. Ved de fleste havne, hvor vi lægger til, vil der være adgang til med offentlig transport.

Turen

Vesla sejler sammen med sejlerskolens sommertogt i uge 27, 28 og 29. Turen går til Fyn og sandsynligvis syd om Sjælland til og fra Fyn. Vesla skal på togtet være hjælpebåd.

Pris

Det koster 50 kr/dag at sejle med. Udgifter til havneplads, diesel, mad deles mellem dem, der sejler i en uge efter antallet af dage man har sejlet med i ugen.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at maile til balladgruppen: mail (klik her) eller ring: 4040434

Adgang til båden

Du kan få adgang til at sejle med Vesla på flere måde.
1. Du kan melde dig til Balladgruppen. Det giver dig en række muligheder for at sejle med Vesla.
2. Du kan sejle med som gæst på de sejladser, som Balladgruppen sejler.
3. Du kan som medlem af Sundet leje Vesla.

Som medlem af Balladgruppen:
Allemandssejlads
Når du er medlem af Balladgruppen, kan du sejle allemandssejlads og du kan sejle privat sejlads. Ved allemandssejlads får alle i Balladgruppen besked om en sejlads, som alle så kan melde sig til. Der er planlagte sejladser på faste ugedag, i nogle weekender og i to uger i sommerferien. Det kan også være en sejlads, hvor et medlem af Balladgruppen meddeler, at han eller hun vil sejle, og så kan alle andre melde sig til. Balladgruppens medlemmer kan tage gæster med til allemandssejladser.

Privat sejlads
Balladgruppens medlemmer kan også reservere båden til privat sejlads. Det er så den der reserverer, som bestemmer, hvem der sejler med.

Som gæst:
Til allemandssejladser
Hvis du er medlem af Sundet kan du tilmelde dig til allemandssejladser.
Hvis du ikke er medlem af Sundet kan et medlem af Balladgruppen invitere dig med som gæst.
Du kan se mere om hvordan du tilmelder dig som gæst.

Privat sejlads
Når et medlem af balladgruppen sejler privat sejlads, kan medlemmet fri bestemme hvem der sejler med.

Som medlem af Sundet:
Hvis du ikke er medlem af Balladgruppen og er medlem af Sundet og har førerbevis, kan du leje Vesla til privat sejlads.

Se mere om sejladser (klik)

Kontakt

Du kan kontakte Balladgruppen ved at sende en mail: Klik her

Du kan også ringe til 40404344 (Knud Erik) eller sende en SMS.