Adgang til båden

Du kan få adgang til at sejle med Vesla på flere måde.
1. Du kan melde dig til Balladgruppen. Det giver dig en række muligheder for at sejle med Vesla.
2. Du kan sejle med som gæst på de sejladser, som Balladgruppen sejler.
3. Du kan som medlem af Sundet leje Vesla.

Som medlem af Balladgruppen:
Allemandssejlads
Når du er medlem af Balladgruppen, kan du sejle allemandssejlads og du kan sejle privat sejlads. Ved allemandssejlads får alle i Balladgruppen besked om en sejlads, som alle så kan melde sig til. Der er planlagte sejladser på faste ugedag, i nogle weekender og i to uger i sommerferien. Det kan også være en sejlads, hvor et medlem af Balladgruppen meddeler, at han eller hun vil sejle, og så kan alle andre melde sig til. Balladgruppens medlemmer kan tage gæster med til allemandssejladser.

Privat sejlads
Balladgruppens medlemmer kan også reservere båden til privat sejlads. Det er så den der reserverer, som bestemmer, hvem der sejler med.

Som gæst:
Til allemandssejladser
Hvis du er medlem af Sundet kan du tilmelde dig til allemandssejladser.
Hvis du ikke er medlem af Sundet kan et medlem af Balladgruppen invitere dig med som gæst.
Du kan se mere om hvordan du tilmelder dig som gæst.

Privat sejlads
Når et medlem af balladgruppen sejler privat sejlads, kan medlemmet fri bestemme hvem der sejler med.

Som medlem af Sundet:
Hvis du ikke er medlem af Balladgruppen og er medlem af Sundet og har førerbevis, kan du leje Vesla til privat sejlads.

Se mere om sejladser (klik)