Som medlem af Balladgruppen

Du kan som medlem af Balladgruppen sejle med Vesla på to måder. Du kan sejle allemandssejlads og du kan sejle privat sejlads.

Privat sejlads

Ved privat sejlads bestemmer den, der har reserveret Vesla, hvem der sejler med. Du kan da sejle turer med familie, venner og bekendte eller hvem du gerne vil have med.

Allemandssejladser

Allemandssejladser kan alle i Balladgruppen melde sig til.  Du sejler så med de andre der har meldt sig.

Der er sejladser, som på forhånd er fastlagt og som du kan melde dig til.  Det er Hverdagssejladser, weekendture, klubture og sommertur.

Hverdagssejladser
Alle hverdagsaftener fra mandag til torsdag (og fredag, hvis der er ønsker om det) er der mulighed for at sejle tur. Man markerer i en Doodle, at man gerne vil sejle den pågældende aften og kan samtidig se, hvem der ellers har meldt dig. Det starter kl 17:30 før sommerferien og kl 17:00 efter sommerferien.

Weekendture
Ved sæsonens start planlægges nogle weekendture. En weekendtur kan være en dagstur. Det kan også være en lørdag-søndag eventuelt med start fredag sidst på dagen.

Klubture, Svanemøllesejladser m.m.
Vesla reserveres til at sejle med klubbens traditionelle sejladser. Det er bl. a. Pinseturen og Bäckviken Handicap. Hvis der er interesse for det, kan Vesla også reserveres til sejle med i diverse sejladser som 24-timerssejladserne og Sjælland Rundt.

Sommertur
Balladgruppen arrangerer hver sommer en sommertur i juli på 2 uger og 3 hvis der er interesse for det. Private både inviteres til at deltage i sommerturen.

Ad hoc sejladser
Alle Balladgruppens medlemmer kan tage initiativ til en sejlads og indbyde de andre til at tage med.

Gæster

Balladgruppens medlemmer kan tage gæster med til allemandssejladser, hvis der er plads i båden.

Reservation af Vesla

Vesla reserveres over nettet efter nogle regler for, hvornår man kan reservere til forskellige sejladser (se her). Deltagelse i allemandssejladser er gratis bortset for sommerturen. For private sejladser betales et mindre beløb.

Som medlem af Balladgruppen kan du reservere Vesla på nettet. Se regler for reservation her (klik). Reservationskalenderen finder du her (klik)