Reservation af Vesla

Du kan her se hvornår Vesla er reserveret – se dog nedenfor undtagelse for hverdage.

Booking sker var denne side (klik)

På hverdagen (mandage, tirsdage, onsdage og tordage) i sejlsæsonen og uden for sommerferien er Vesla forhåndsreserveret til allemandssejlads indtil 5 dage før og uden at det står i kalenderen. Fra 5 dqge før er den kun reserveret til allemandssejlads, hvis det er angivet i kalenderen.

Du kan reservere Vesla her på websitet (klik)