Regler for reservation af Vesla

Allemandssejladser
Balladgruppens medlemmer har førsteret til at reservere Vesla, hvis de melder sig til ugedagssejladser og ad hoc sejladser senest 5 dage en hverdagssejlads og 14 dage inden weekendture, klubture o.l., samt andre ture i weekender og helligdage. Til sommerturen har Balladgruppens medlemmer førsteret, hvis de melder sig inden den annoncerede frist. Denne frist skal mindst være 5 uger inden sommerturens start.

Efter disse frister kan Balladgruppens medlemmer tilmelde én gæst og flere hvis der er plads. Tilsvarende kan medlemmer af Sundet tilmelde sig som gæster til allemandssejladser, og herunder sejlerskoleelever.

Private sejladser
Når båden ikke er booket til allemandssejlads, kan båden reserveres til privat sejlads på hverdage fra 5 dage før sejladsen og til sejlads i weekender og helligdage fra 14 dage før sejladsen. Det gælder for Balladgruppens medlemmer og medlemmer af Sundet, der har førerbevis.

Rammer for privat sejlads i sommerferien annonceres særskilt. Balladgruppen fordeler perioder til privat sommersejlads. Som udgangspunkt skal det være muligt at få besked om reservation til privat sommersejlads omkring 1. juni.

Leje betales ved reservation. Ved afmelding betales den betalte leje tilbage, hvis afmeldingen sker 3 dage før en sejlads på hverdag, 7 dage før en sejlads på weekend- og helligdage, og tre uger før en sommerferiesejlads.

Brugslængde
Vesla må maksimalt være ude af Svanemøllehavnen i 3 sammenhængende dage uden for sommerferien. Der kan i særlige situationer dispenseres herfra.

I sommerferien reserveres 3 uger til privat sommersejlads og hver balladmedlem kan høj booke den en uge i sommerferien. Hvis ønskerne til privat sommersejlads overstiger de 3 uger, fordeles dagene mellem dem, der  ønsker at sejle privat sommersejlads

Der reserveres 3 uger i sommerferien til sommertur, som fungerer som allemandsejlads.

Priser

Du kan se priser for at sejle med Vesla her (klik)